top banner
Разпечатай

Саридон таблетки 250 mg/50 mg/150 mg х 10 бр

Saridon tablets 250 mg/50 mg/150 mg x 10
снимка на Саридон таблетки 250 mg/50 mg/150 mg х 10 бр
Добави в моя бележник Бележник

Без рецепта

Саридон 250 мг/150 мг/50 мг таблетки е лекарствен продукт, който се отпуска без лекарско предписание. Съдържа комбинация от парацетанол, пропифеназон и кофеин. Използва се за симптоматично и краткотрайно лечение на болка от различен произход - главоболие, зъбобол, дисменорея и др.


САРИДОН


1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА САРИДОН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Саридон е аналгетик. Предназначен е за лечение на главоболие, зъбобол, менструално неразположение, ревматични и следоперативни болки. Саридон понижава температурата и облекчава простудна болка.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ САРИДОН

Не приемайте Саридон
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към активните вещества (парацетамол, пропифеназон, кофеин) или към някоя от останалите съставки на Саридон;
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към пиразолони или сходни вещества (свръхчувствителни към продукти съдържащи феназон, пропифеназон, аминофеназон, метамизол), към продукти съдържащи фенилбутазон или към ацетилсалицилова киселина;
- ако страдате от наследствена глюкозо-6-фосфатна дехидрогеназна недостатъчност (доказана от хемолитична анемия);
- ако имате остра чернодробна порфирия.

Саридон не се прилага при деца на възраст под 12 години.

Обърнете специално внимание при употребата на Саридон

- ако имате нарушена чернодробна функция (например в случаи на хронична злоупотреба с алкохол или при хепатит);
-  ако имате нарушена бъбречна функция;
- ако страдате от синдром на Гилбърт (различна по интензитет доброкачествена жълтеница вследствие на глюкуронил-трансферазна недостатъчност);
- ако имате хематопоетична дисфункция.

Тъй като, макар и рядко, съществува потенциален риск от шокова реакция, трябва да приемате Саридон само за лечение на болка или висока температура.

Ако провеждате лечение със Саридон или други аналгетици, съдържащи парацетамол, за продължителен период от време, може да получите бъбречно увреждане, а дори и необратима бъбречна недостатъчност.

Трябва да помните, че ако вземате продължително време аналгетици за лечение на главоболие, то може да се превърне в хронично.

Ако имате висока температура или болка, които продължават повече от една седмица, консултирайте се с лекар.

Ако имате астма, хроничен ринит или кожен обрив, или сте с повишена чувствителност към други аналгетици или противоревматични лекарства, трябва да проведете лечение със Саридон само след консултация с Вашия лекар.

Прием на други лекарства

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приематe или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.

Някои хипнотици, антиепилептични лекарства (напр. фенобарбитал, фенитоин и карбамазепин) и рифампицин могат да увеличат чернодробната токсичност на парацетамол. Същото се отнася и за злоупотребата с алкохол.

Чрез забавяне на изпразването на стомаха, например с помощта на пропантелин, скоростта на резорбция на парацетамол може да бъде намалена, а началото на действието му да бъде забавено. Ускоряването на изпразването на стомаха, например след прием на метоклопрамид, усилва скоростта на резорбция.

Комбинирането с хлорамфеникол удължава елиминацията на лекарството с по-голям риск от токсичност.

Приемът на метоклопрамид ускорява скоростта на резорбция. Клиничното значение на взаимодействията между парацетамол и производни на варфарин или кумарин не е установено. Поради тази причина, редовната продължителна употреба на парацетамол от пациенти, лекувани с перорални антикоагуланти трябва да се извършва само под лекарско наблюдение.

Честотата на неутропения (понижаване на белите кръвни клетки) е по-голяма при едновременна употреба на парацетамол и AZT (зидовудин). Поради тази причина, Саридон може да се използва в комбинация с AZT само след консултация с лекар.

Кофеинът е антагонист на много седативни вещества като барбитурати, антихистамини и други. Кофеинът засилва тахикардията, предизвикана от симпатомиметици, тироксин и други. При вещества с широк спектър на действие (напр. бензодиазепини), взаимодействията могат да се проявят в множество форми и не са предсказуеми. Пероралните контрацептиви, симетидин и дисулфирам понижават метаболизма на кофеин, докато барбитуратите и тютюнопушенето го ускоряват. Кофеинът понижава елиминацията на теофилин. Кофеинът повишава потенциала за пристрастяване към вещества като ефедрин. Едновременната употреба на някои инхибитори на гираза може да удължи елиминацията на кофеин и неговия метаболит параксантин.

Въпреки че теоретично е възможно, няма клинични доказателства, че кофеинът увеличава потенциала за пристрастяване към болкоуспокояващи лекарствени вещества като парацетамол.

Прием на Саридон с храни и напитки

Не приемайте болкоуспокояващи като Саридон едновременно с алкохол или ако страдате от увреждания вследствие прием на алкохол.

Бременност и кърмене

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
Ако сте бременна или кърмите, не трябва да приемате Саридон, освен ако имате изричното разрешение на лекар.

Шофиране и работа с машини

Саридон не оказва ефект върху способностите да се шофира и работи с машини.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ САРИДОН

Винаги приемайте Саридон точно, както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Обичайната доза е:

Възрастни: еднократна доза от 1-2 таблетки;
Юноши между 12-16 години: еднократна доза от 1 таблетка.
При нужда може да вземете до три еднократни дози в рамките на 24 часа.

Приемайте таблетките с много вода или друга течност. Придържайте се към дозата, отбелязана на опаковката или предписана от лекаря. Ако прецените, че ефектът на лекарството е прекалено силен или прекалено слаб – консултирайте се с Вашия лекар.

Не приемайте Саридон в дози по-високи от указаните в тази листовка. Както и при останалите аналгетици, Саридон не трябва да се прилага редовно за дълъг период от време, освен ако не сте под лекарско наблюдение.

Ако имате някакви допълнителни въпроси свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Ако сте приели повече от необходимата доза Саридон

Моля, уведомете Вашия лекар, ако предозирате Саридон. Той ще реши според степента на интоксикация какви мерки да бъдат взети.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както всички лекарства, Саридон може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
По-долу са изброени нежеланите реакции според системо-органната класификация MedDRA (MedDRA SOCs). Честотата е: Много чести (≥1/10); Чести (≥1/100 до <1/10); Нечести (≥1/1 000 до <1/100); Редки (≥1/10 000 до <1/1 000); Много редки (<1/10 000), с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Нарушения на дихателната система:

Много редки: задух, астма.

Нарушения на кръвта и лимфната система:

С неизвестна честота: намаляване броя на различните видове кръвни клетки (тромбоцитопения, левкопения, агранулоцитоза, панцитопения).

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

Много редки: сърбеж, зачервяване на кожата, обрив.

Нарушения на имунната система:

Много редки: реакции на свръхчувствителност (оток).
С неизвестна честота: тежки анафилактоидни реакции, анафилактичен шок.

Ако забележите подобни ефекти, прекратете приема на Саридон и веднага уведомете Вашия лекар.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия  лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ САРИДОН

Съхранявайте на място, недостъпно за деца. 

Не използвайте Саридон след срока на годност отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не се изискват специaлни условия на съхранение.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Саридон 
?

- Активните вещества са: парацетамол (paracetamol), пропифеназон (propyphenazone) и кофеин (caffeine).
Една таблетка съдържа 250 mg парацетамол, 150 mg пропифеназон и 50 mg кофеин като лекарствени вещества.
- Другите съставки са: целулоза на прах, пшеничено нишесте.

Как изглежда Саридон и какво съдържа опаковката ?
Саридон се предлага в опаковки, съдържащи 10 таблетки.

Заместители / Подобни

Вносител

  • БАЙЕР БЪЛГАРИЯ

Производител

  • BAYER

ATC класификация:

N02BE51 – ПАРАЦЕТАМОЛ, КОМБИНАЦИИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПСИХОЛЕПТИЦИ
N02BE АНИЛИДИ
N02B ДРУГИ АНАЛГЕТИЦИ И АНТИПИРЕТИЦИ
N02 АНАЛГЕТИЦИ
N НЕРВНА СИСТЕМА

Фармакологична група

НЕОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ (НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ СРЕДСТВА)

right green arrow Симптомен навигатор
man body fron view

to top of page
ZdravenPortal.bg не предлага медицински съвети, диагностика и лечение.
© 2017-2024 ZdravenPortal.bg. Всички права запазени.