Политика за защита на личните данни на ZdravenPortal.bg

ПОЛИТИКА НА ZDRAVENPORTAL.BG ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ, СЪГЛАСНО GDPR*

Идентификационен профил за администратора и данни за контакт:

Име: ЗДРАВЕНПОРТАЛБГ ООД

БУЛСТАТ: 202842910

Адрес: Пловдив, ул. Равнища 2

E-mail: info@zdravenportal.bg

Обработвани лични данни:

Сайтът ZDRAVENPORTAL.BG предоставя услуги, които изискват предоставяне на лични данни, като информация за персоналната идентичност (име, адрес, телефонен номер, електронна поща); образование и професионални данни (категоризация, стаж, сертификати, допълнителни квалификации, завършени курсове, предишни заемани длъжности и бивши работодатели) и други автобиографични данни.

ZDRAVENPORTAL.BG не събира специални данни според чл. 9 и 10 от Регламент (ЕС) 2016/679 (GDРR). С настоящето съгласие Вие се задължавате да не съхранявате и изпращате подобни данни чрез сайта, като:

  • Данни за Вашите политически, философски и религиозни възгледи и принадлежност; данни, обозначаващи вашия етнически и разов произход; включително и генетични и биометрични данни; информация за здравословното Ви състояние; нито данни за сексуалната Ви ориентация; както и подробносто за съдебното ви минало и настояще.
  • ЕГН, документи за самоличност (номер на лична карта/паспорт и др.).

Цели на обработване:

Крайната цел на събирането и обработването на данни е предлагането на услуги от сайта ZDRAVENPORTAL.BG, като: информация за лечебни заведения, лаборатории, здравни специалисти и лекарства; здравни и актуални новини.

Вашата идентификация се извършва с информация от личните данни (име, телефонен номер, елктронна поща, УИН код). Администраторът няма да събира Ваши лични данни под никакъв претекст и форма, освен необходимите за извършване на действия по уеб сайта.

Получатели, на които могат да бъдат разкрити личните данни:

Сайтът ZDRAVENPORTAL.BG е информационна платформа, която дава достъп на администратора и на здравни специалисти да виждат ваши лични данни, ако сте пожелали да ги предоставите.

Права на субекта на лични данни:

  • Чрез достъпа до Вашия акаунт, Вие имате право на промяна, проверка или изтриване на предоставената от вас информация (както в профила, така и отправените електронни запитвания към здравни специалисти). Имате опция и да се откажете от съгласието за обработване на личните Ви данни чрез закриване на Вашия акаунт (което ще възпрепятства използването услугите на сайта).
  • Имате право да изразите несъгласие срещу обработването на Вашите данни, основаващо се на упражняване на официално правомощие, на легитимен интерес или на ангажимент от обществен интерес.
  • Сайтът ZDRAVENPORTAL.BG денонощно Ви осигурява достъп до акунта Ви, освен в случаите на техничски проблеми.

Използване на „бисквитки“:

Т. н. „Бисквитки“ (cookies) са малки файлове, съхраняващи се временно на Вашия твърд диск (hard disc), като дават възможност на сайта ни да разпознае Вашия компютър, при следващото Ви посещение на уебстраницата на ZDRAVENPORTAL.BG. Администраторът използва „бисквитки“ само за събиране на информация за ползването на нашите сайтове, с цел по-навременното Ви идентифициране и предоставяне на услуги. Можем да дадем разрешение на трети страни, в качеството им на доставчици на реклами или проучвания, да събират информация, ползвайки тези технологии, директно от  нашия уебсайт.

Относно управлението на „бисквитките“, допълнително информация може да получите от www.allaboutcookies.org

От там може подробно да научите още за „бисквитките“ и как да ги управлявате в случаите, когато искате да изтриете или забраните получаването на „бисквитки“ от ZDRAVENPORTAL.BG.

Срок на съхранение на личните данни:

Предоставените лични данни ще се съхраняват от ZDRAVENPORTAL.BG за неограничен период от време, в случай, че акаунтът Ви бъде активен поне веднъж на 5 години. Ако акаунтът Ви не е активен повече от 5 години, тогава автоматично ще бъде закрит (съдържащите се данни в него ще бъдат изтрити) или докато потребителят лично не изтрие или промени информацията за себе си.

Сигурност:

  • Данните, предоставени ни от Вас се защитават от загуба, унищожение, фалшивициране, манипулация и неправомерен достъп или неправомерно разкриване.    
  • Администраторът на ZDRAVENPORTAL.BG ще използва Вашите лични данни само с цел управление на сайта, в който имате регистрация, за да Ви позволи достъп до специална информация или за формална комуникация с Вас. Администраторът няма право да търгува с Вашите лични данни. Длъжен е да опазва поверителността на данните Ви и да спазва споразумението за разкриване на поверителна информация. Администрирането на сайта ZDRAVENPORTAL.BG следва възприетата фирмена политика за защита на личните данни и неотлъчно я спазва при съхранение на лични данни, предоставени от потебители на ZDRAVENPORTAL.BG.

* РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDРR)


to top of page
ZdravenPortal.bg не предлага медицински съвети, диагностика и лечение.
© 2017-2024 ZdravenPortal.bg. Всички права запазени.