top banner
Разпечатай

Eфералган Витамин C 330 mg/200 мг еф. табл. х20

Efferalgan Vitamin C 330 mg/200 mg eff. tabl. x20
снимка на Eфералган Витамин C 330 mg/200 мг еф. табл. х20
Добави в моя бележник Бележник

Без рецепта

Eфералган Витамин C 330 mg/200 мг еф. табл. х20

Efferalgan Vitamin C 330 mg/200 mg eff. tabl. x20

парацетамол, аскорбинова киселина


Описание:

Eфералган Витамин C 330 mg/200 мг ефервесцентни таблетки е лекарствен продукт, който се отпуска без лекарско предписание. Съдържа комбинация от две съставки - парацетамол (аналгетик и антипиретик) и аскорбинова киселина (витамин C). Намира приложение за симптоматично лечение на грипоподобни състояния, болка от различен произход и др.


1. Какво представлява Ефералган Витамин С и за какво се използва

Ефералган Витамин С съдържа активните вещества парацетамол и аскорбинова киселина. Парацетамол е аналгетик и антипиретик със слаба противовъзпалителна активност. 

Витамин С е есенциален водоразтворим витамин за хората.

Ефералган Витамин С се използва за симптоматично лечение на леки до умерени болки и/или на фебрилни състояния като: главоболие, грипоподобни състояния, зъбобол, мускулни болки, менструални болки.

Тази лекарствена форма е предназначена за възрастни и деца с тегло над 27 kg (над 8 годишна възраст).

Прочетете внимателно раздела "Дозировка".

За деца с различно от това тегло има други лекарствени форми, съдържащи парацетамол. 

Консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.


2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Ефералган Витамин С

Не приемайте Ефералган Витамин С:

ако сте алергични към активните вещества или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6);

ако сте алергични към пропацетамол хидрохлорид (прекурсор на парацетамол);

при тежка чернодробна недостатъчност или декомпенсирано активно чернодробно заболяване;

при непоносимост към фруктоза.

Предупреждения и предпазни мерки

Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Ефералган Витамин С ако имате или страдате от:

чернодробна недостатъчност;

тежка бъбречна недостатъчност;

глюкозо-б-фосфат дехидрогеназна недостатъчност;

хроничен алкохолизъм, прекомерен прием на алкохол (3 или повече алкохолни напитки всеки ден);

анорексия, булимия, кахексия, хронично недохранване;

дехидратация, хиповолемия.

Консултирайте се с лекар в случаи на предозиране или инцидентно приемане на голяма доза.

Това лекарство съдържа парацетамол. Други лекарства също съдържат това вещество. Не комбинирайте такива лекарства, за да не надвишите препоръчаната дневна доза (виж раздела за дозировката).


Ако болката продължи повече от пет дни, или грипоподобното състояние - повече от три дни, ако лекарството не е достатъчно ефикасно или се развият някакви други симптоми, не продължавайте лечението преди да се консултирате с Вашия лекар. 

При хранителен режим без съдържание или с намалено съдържание на натрий, в дневната дажба трябва да се отчита съдържанието на натрий, което е 330 mg на ефервесцентна таблетка.


Други лекарства и Ефералган Витамин С

Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства.

Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт ако приемате фенитоин, пробенецид, салициламид, лекарствени продукти, които са ензимни индуктори (включително, но не ограничено само до барбитурати, изониазид, карбамазепин, рифампин, етанол), дефероксамин, антикоагуланти, субстанции, които са киселини или основи, желязо-съдържащи лекарствени продукти.

Ако Вашият лекар или лекарят на детето Ви назначи тест за определяне нивото на пикочната киселина в кръвта и нивото на кръвната захар, информирайте го за приема на това лекарство.

Помощни вещества, които трябва да се вземат под внимание за безопасна употреба: калиев бикарбонат, натриев бензоат, съдържание на натрий 330 mg на таблетка, съдържание на калий 44 mg на таблетка.

Този лекарствен продукт съдържа сорбитол, което трябва да се има предвид при пациенти с непоносимост към фруктоза, глюкозо-галактозен синдром на малабсорбция или захарозо-изомалтазен дефицит.

Бременност и кърмене

Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

При нормални условия на употреба парацетамол може да се прилага по време на бременност и кърмене.


Шофиране и работа с машини

Неприложимо.


3. Как да приемате Ефералган Витамин С

Винаги приемайте това лекарство точно както е описано в тази листовка или както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


Препоръчителната доза е:

Това лекарство не е подходящо за деца с тегло под 27 kg (т.е. около 8 години). 

За деца с тегло от 27 до 50 kg (около 8 до 15 години): дозата парацетамол зависи от теглото на детето; възрастта е дадена само ориентировъчно.

Ако не знаете теглото на детето, трябва да го претеглите, за да приложите най-подходящата доза.

Съществуват различни концентрации на парацетамол, следователно лечението може да се адаптира към теглото на всяко дете.

Препоръчителната дневна доза парацетамол е 10 mg/kg до 15 mg/kg на всеки 4 или б часа, до максимална дневна доза 75 mg/kg.


Употреба при деца и юноши

Деца от 27 до 30 kg (от 8 до 10 години): една ефервесцентна таблетка, която се повтаря, ако е необходимо след 6 часа, без да се надвишават 5 таблетки на ден;

Деца от 30 до 35 kg (от 10 до 12 години): една или две ефервесцентни таблетки, които се повтарят, ако е необходимо след 6 часа, без да се надвишават 6 таблетки на ден;

Деца от 35 до 50 kg (от 12 до 15 години): една или две ефервесцентни таблетки, които се повтарят, ако е необходимо след 6 часа, без да се надвишават 7 таблетки на ден;

При възрастни и деца с тегло над 50 kg (над 15 години): 1 до 2 ефервесцентни таблетки, като при необходимост приемът се повтаря след 4 часа, без да се надвишава общата доза от 9 ефервесцентни таблетки на ден.

Обикновено не е необходимо да се превишава дозата от 3 g парацетамол на ден, т.е. 9 ефервесцентни таблетки дневно. В случай на по-силна болка обаче, максималната доза може да се увеличи до 4 g на ден, т.е. 12 ефервесцентни таблетки дневно. 

Винаги трябва да има интервал от 4 часа между два приема.


Ако имате впечатление, че ефекта на това лекарство е твърде силен или твърде слаб, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.


Метод и начин на приложение

Перорално приложение.

Ефервесцентната таблетка се разтваря напълно в голяма чаша вода и се изпива веднага.


Честота и време на приложение на лекарството

Редовното приложение помага да се избегнат колебанията в интензитета на болката и грипоподобното състояние.

Тъй като лекарството съдържа Витамин С, не трябва да се приема вечер. 

При бъбречна недостатъчност (креатининов клиърънс < 30ml/min) интервалът между приемите трябва да бъде най-малко 6 часа.


Ако сте приели повече от необходимата доза Ефералган Витамин С

Консултирайте се с лекар в случаи на предозиране или инцидентно отравяне.


Ако сте пропуснали да приемете Ефералган Витамин С

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.


Ако сте спрели приема на Ефералган Витамин С

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.


4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.


Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

В редки случаи могат да се развият кожни обриви, зачервяване на кожата или алергични реакции под формата на внезапно подуване на лицето или шията или внезапно неразположение с понижение на кръвното налягане. Ако това се случи, незабавно прекратете лечението, информирайте Вашия лекар и не приемайте повече лекарства, които съдържат парацетамол.


В изключително редки случаи са наблюдавани промени в лабораторните показатели, които изискват редовно проверяване на кръвната картина: абнормно ниски нива на някои типове кръвни клетки (тромбоцити), което може да доведе до кървене от носа или венците. Ако това се случи, консултирайте се с лекар.


Високите дози Витамин С (над 1 g) благоприятстват образуването на бъбречни камъни при определени пациенти и може да увеличи хемолизата (деструкцията на червените кръвни клетки) при болни с дефицит на глюкозо-6-фосфат дехидрогеназа.


5. Как да съхранявате Ефералган Витамин С

Да се съхранява на място, недостъпно за деца.

Да се съхранява при температура под 30 °С. Да се пази от влага.

Тубата да се затваря внимателно със запушалката веднага след употреба.

Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху опаковката. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Не изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.


6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Ефералган Витамин С

Активните вещества са:

Парацетамол (Paracetamol)- 330 mg;

Аскорбинова киселина (Ascorbic acid) - 200 mg.

Помощни вещества са: калиев бикарбонат, натриев хидроген карбонат, сорбитол, безводна лимонена киселина, натриев бензоат, натриев докузат, повидон.

Една ефервесцентна таблетка съдържа 330 mg натрий и 44 mg калий.


Как изглежда Ефералган Витамин С и какво съдържа опаковката

Ефералган Витамин С са ефервесцентни таблетки с делителна черта.

Опаковка за таблетки с 10 ефервесцентни таблетки, кутия с 2 опаковки за таблетки.

Противопоказни заболявания

Заместители / Подобни

Вносител

  • BRISTOL MAYERS SQUIBB BULGARIA

Производител

  • BRISTOL MAYERS

ATC класификация:

N02BE51 – ПАРАЦЕТАМОЛ, КОМБИНАЦИИ С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ПСИХОЛЕПТИЦИ
N02BE АНИЛИДИ
N02B ДРУГИ АНАЛГЕТИЦИ И АНТИПИРЕТИЦИ
N02 АНАЛГЕТИЦИ
N НЕРВНА СИСТЕМА

Фармакологична група

НЕОПИОИДНИ АНАЛГЕТИЦИ (НЕСТЕРОИДНИ ПРОТИВОВЪЗПАЛИТЕЛНИ СРЕДСТВА)

right green arrow Симптомен навигатор
man body fron view

to top of page
ZdravenPortal.bg не предлага медицински съвети, диагностика и лечение.
© 2017-2024 ZdravenPortal.bg. Всички права запазени.