top banner
Разпечатай

Ксарелто филмирани таблетки 15 mg х 42 бр

Xarelto film-coated tablets 15 mg x 42
снимка на Ксарелто филмирани таблетки 15 mg х 42 бр
Добави в моя бележник Бележник

С рецепта

Ксарелто е лекарство на фирма Байер, което съдържа активна съставка ривароксабан. Ксарелто се прилага за предпазване от образуване на съсиреци след операции. Ксарелто е лекарство, което се отпуска в аптеките с рецепта.


1.    Какво представлява Xarelto и за какво се използва?
Xarelto съдържа активното вещество ривароксабан и се използва при възрастни за предпазване от образуване на съсиреци във вените след операция за тотално ставно протезиране на тазобедрената или на колянната става. Вашият лекар Ви е предписал това лекарство, понеже след операцията имате повишен риск от поява на съсиреци.
Xarelto принадлежи към група лекарства, наречени антитромботични средства. Чрез действието си той блокира един фактор на кръвосъсирване (фактор Xa) и по този начин намалява способността на кръвта да образува съсиреци.

2.    Какво трябва да знаете преди да приемете Xarelto
Не приемайте Xarelto
-    ако сте алергични към ривароксабан или към някоя от останалите съставки на това лекарство (изброени в точка 6)
-    ако имате силно кървене
-    ако имате заболяване или състояние на орган в организма, което повишава риска за сериозно кървене (напр. стомашна язва, нараняване или кръвоизлив в мозъка, скорошна операция на мозъка или очите)
-    ако приемате лекарства за предпазване от образуване на съсиреци (напр. варфарин, дабигатран, апиксабан или хепарин), освен когато променяте антикоагулантното лечение или докато получавате хепарин през венозен или артериален катетър , за да го поддържате отворен
-    ако страдате от чернодробно заболяване, което води до повишен риск от кървене
-    ако сте бременна или кърмите.
Не приемайте Xarelto и информирайте Вашия лекар, ако някое от тези обстоятелства се отнася за Вас.
Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Xarelto. Обърнете специално внимание при употребата на Xarelto
-    ако имате повишен риск от кървене, какъвто може да бъде случаят, например, при:
-    умерено или тежко бъбречно заболяване
-    ако приемате други лекарства за предпазване от образуването на съсиреци (напр. варфарин, дабигатран, апиксабан или хепарин), когато променяте антикоагулантното лечение или докато получавате хепарин през венозен или артериален катетър, за да го поддържате отворен (вж. точка "Други лекарства и Xarelto")
-    нарушения на кръвосъсирването
-    много високо кръвно налягане, неовладяно с медикаментозно лечение
-    активна язва на стомаха или червата
-    проблем с кръвоносните съдове на очните дъна (ретинопатия)
-    белодробно заболяване, при което бронхите Ви са разширени и изпълнени с гной (бронхиектазии) или кървене от белия дроб в миналото

Информирайте Вашия лекар, преди да приемете Xarelto, ако някое от тези състояния се отнася за Вас. Вашият лекар ще реши дали да Ви лекува с това лекарство и трябва ли да бъдете наблюдавани по-внимателно.
-    Xarelto не се препоръчва след операция по повод фрактура на бедрената кост.
-    Ако планираната хирургична операция предполага поставяне на катетър или инжекция в гръбначния Ви канал (напр. за епидурална или спинална анестезия или за намаляване на болката):
-    много е важно да приемете Xarelto преди и след поставянето на инжекцията или отстраняването на катетъра точно в часа, предписан Ви от Вашия лекар
-    информирайте Вашия лекар веднага, ако почувствате изтръпване или слабост в краката или проблеми с червата или пикочния мехур след края на анестезията, понеже са необходими спешни мерки.

Деца и юноши
Xarelto не се препоръчва за лица на възраст под 18 години. Няма достатъчно информация за употребата му при деца и юноши.

Други лекарства и Xarelto
Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможно да приемете други лекарства, включително лекарства, отпускани без рецепта.
-    Ако приемате:
■    някои лекарства за гъбични инфекции (напр. кетоконазол, итраконазол, вориконазол, посаконазол), освен ако не са само за кожно приложение
■    някои противовирусни лекарства за HIV / СПИН (напр. ритонавир)
■    други лекарства за намаляване на съсирването на кръвта (напр. еноксапарин, клопидогрел или антагонисти на витамин К, като варфарин и аценокумарол)
■    противовъзпалителни и болкоуспокояващи лекарства (напр. напроксен или ацетилсалицилова киселина)
■    дронедарон, лекарство за лечение на неправилен сърдечен ритъм. Информирайте Вашия лекар, преди да приемете Xarelto, понеже ефектът на Xarelto може да бъде засилен. Вашият лекар ще реши дали да Ви лекува с това лекарство и трябва ли да бъдете наблюдавани по-внимателно.

Ако Вашият лекар смята, че имате повишен риск за развитие на стомашни или чревни язви, той може да назначи профилактично лечение за язви.
-    Ако приемате:
■    някои лекарства за лечение на епилепсия (фенитоин, карбамазепин, фенобарбитал)
■    жълт кантарион (Hypericum perforatum), (растителен продукт, използван за депресия),
■    рифампицин (антибиотик)
Информирайте Вашия лекар, преди да приемете Xarelto, понеже ефектът на Xarelto може да бъде намален. Вашият лекар ще реши дали да Ви лекува с Xarelto и трябва ли да бъдете наблюдавани по-внимателно.

Бременност и кърмене
Не приемайте Xarelto, ако сте бременна или кърмите,. Ако има вероятност да забременеете, използвайте надеждно контрацептивно средство, докато приемате Xarelto. Ако забременеете, докато приемате това лекарство, незабавно информирайте Вашия лекар, който ще реши как трябва да бъдете лекувана.

Шофиране и работа с машини
Xarelto може да причини нежелани реакции, като замаяност или припадъци (вижте точка 4 „Възможни нежелани реакции"). Тези нежелани реакции са чести. Не шофирайте и не използвайте никакви машини, ако имате тези симптоми.

Xarelto съдържа лактоза.
Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари, посъветвайте се с него, преди да приемете това лекарство.

3. Как да приемате Xarelto?
Винаги приемайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Каква доза да приемате?
Препоръчителната доза е една таблетка (10 mg) един път дневно. Поглъщайте таблетката за предпочитане с вода. Xarelto може да се приема със или без храна.

Кога да приемате Xarelto?
Приемете първата таблетка 6 - 10 часа след операцията.
След това приемайте по една таблетка на ден, докато Вашият лекар Ви каже да спрете. Постарайте се да приемате таблетката по едно и също време всеки ден - това ще Ви помогне да не забравяте.
Ако сте били подложени на голяма операция на тазобедрената става, обикновено ще приемате таблетките в продължение на 5 седмици.
Ако сте били подложени на голяма операция на коляното, обикновено ще приемате таблетките в продължение на 2 седмици.

Ако сте приели повече от необходимата доза Xarelto
Незабавно се свържете с Вашия лекар, ако сте приели повече таблетки Xarelto от необходимото. Приемът на повече таблетки Xarelto от необходимото повишава риска от кървене.

Ако сте пропуснали да приемете Xarelto
Ако сте пропуснали една доза, приемете я веднага щом се сетите. Приемете следващата таблетка на следващия ден и след това продължете да приемате по една таблетка един път дневно, както обикновено.
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата таблетка.
Ако сте спрели приема на Xarelto
Не спирайте приема на Xarelto, без да сте се посъветвали с Вашия лекар, понеже Xarelto предпазва от развитието на едно сериозно заболяване.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Като други подобни лекарства (антитромботични средства), Xarelto може да доведе до кръвоизлив, който да е потенциално животозастрашаващ. Много силното кървене може също така да доведе до рязко спадане на кръвното налягане (шок). В някои случаи кръвоизливът може да не е видим.
Възможни нежелани реакции, които биха могли да са признак за кървене: Информирайте Вашия лекар незабавно, ако при Вас се прояви някоя от следните нежелани реакции:
-    продължително или много силно кървене
-    силна слабост, умора, бледност, замаяност, главоболие, необясним оток, задух, болка в гърдите или стенокардия, които могат да са признаци на кървене.
Вашият лекар може да реши да Ви наблюдава по-внимателно или да промени лечението Ви.
Обобщен списък на възможните нежелани реакции: Чести (могат да засегнат до 1 на 10 души):
-    кървене в стомаха или червата, кървене от пикочо-половите органи (включително кръв в урината и обилно менструално кървене), кървене от носа , кървене от венците
-    кървене в окото (включително кървене от бялото на очите)
-    кървене в тъкан или кухина на тялото (кръвонасядания, синини)
-    кървене след операция
-    сълзящо кървене или изтичане на течност от хирургичната рана
-    отоци по крайниците
-    болка в крайниците
-    висока температура
-    намаление на броя на червените кръвни клетки, в резултат на което кожата Ви може да стане бледа и да доведе до слабост или задух
-    болки в стомаха, нарушено храносмилане, гадене и повръщане, запек, диария
-    ускорен сърдечен ритъм
-    ниско кръвно налягане (със симптоми, като усещане за замаяност или прималяване при изправяне)
-    намалена обща сила и енергичност (слабост, умора), главоболие, замаяност, припадъци
-    обрив, сърбеж по кожата
-    изследванията на кръвта могат да покажат повишаване на някои чернодробни ензими

Нечести (могат да засегнат до 1 на 100 души):
-    кръвоизлив в мозъка или в черепа
-    кръвоизлив в става, който да предизвиква болка или оток
-    кървави храчки
-    кървене от кожата или под кожата
-    общо неразположение
-    сухота в устата
-    локализирани отоци
-    алергични реакции, включително кожни алергични реакции
-    уртикария
-    нарушена бъбречна или чернодробна функция (може да се установи, ако лекарят Ви назначи изследвания)
-    изследванията на кръвта може да покажат повишаване на билирубина, на някои панкреатични или чернодробни ензими или на броя на тромбоцитите

Редки (могат да засегнат до 1 на 1 000 души):
-    кървене в мускул
-    пожълтяване на кожата и очите (жълтеница)

С неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка за честотата)
-    събиране на кръв (хематом) след усложнение от сърдечна процедура, при която е поставен катетър за лечение на стеснени коронарни артерии (псевдоаневризма)
-    повишено напрежение в мускулите на краката или ръцете след кървене, което води до болки, оток, променена чувствителност, изтръпване или парализа (компартмент синдром след кървене)
-    бъбречна недостатъчност след тежко кървене
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции.

5.    Как да съхранявате Xarelto?
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Не използвайте това лекарство след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка след "Годен до:" и върху всеки блистер след "EXP". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Това лекарство не изисква специални условия на съхранение.
Не изхвърляйте лекарствата в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.    Съдържание на опаковката и допълнителна информация
Какво съдържа Xarelto?
-    Активното вещество е ривароксабан. Всяка таблетка съдържа ривароксабан.
-    Другите съставки са:
Ядро на таблетката: микрокристална целулоза, кроскармелоза натрий, лактоза монохидрат, хипромелоза, натриев лаурилсулфат, магнезиев стеарат. Филмово покритие: макрогол 3350, хипромелоза, титанов диоксид (E171), железен оксид, червен (E172).

Използва се при заболявания

Заместители / Подобни

Вносител

  • БАЙЕР БЪЛГАРИЯ

Производител

  • BAYER

ATC класификация:

B01AX06 – РИВАРОКСАБАН
B01AX ДРУГИ АНТИТРОМБОТИЧНИ СРЕДСТВА
B01A АНТИТРОМБОТИЧНИ СРЕДСТВА
B01 АНТИТРОМБОТИЧНИ СРЕДСТВА
B КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ

Фармакологична група

ТРОМБОЦИТНИ АНТИАГРЕГАНТИ

right green arrow Симптомен навигатор
man body fron view

to top of page
ZdravenPortal.bg не предлага медицински съвети, диагностика и лечение.
© 2017-2024 ZdravenPortal.bg. Всички права запазени.