top banner
Разпечатай

Клопидогрел Генерикон табл. 75 мг х 30 бр.

Clopidogrel Genericon tabl. 75 mg x 30
снимка на Клопидогрел Генерикон табл. 75 мг х 30 бр.
Добави в моя бележник Бележник

С рецепта

Клопидогрел Генерикон е лекарствен продукт, съдържащ активната съставка клопидогрел. Клопидогрел действа като тромбоцитен антиагрегант, т.е. не позволява образуването на тромби, които могат да запушат кръвоносните съдове. Клопидогрел се използва за предотвратяване на инфаркт, инсулт и други. Клопидогрел Генерикон се отпуска по лекарско предписание.
Клопидогрел Генерикон 75 mg филмирани таблетки
Клопидогрел
 
Clopidogrel Genericon 75 mg film-coated tablets
Clopidogrel
 
Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт,
 
В тази листовка:
1. Какво представлява Клопидогрел Генерикон и за какво се използва
2. Преди да приемете Клопидогрел Генерикон
3. Как да приемате Клопидогрел Генерикон
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клопидогрел Генерикон
6. Допълнителна информация
 
 
1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛОПИДОГРЕЛ ГЕНЕРИКОН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
   Клопидогрел Генерикон принадлежи към групата лекарства, наречени антитромбоцитни лекарствени продукти. Тромбоцитите са много малки кръвни елементи, по-малки от червените или бели кръвни клетки, които се слепват един с друг при образуването на кръвни съсиреци. Чрез предотвратяване на това слепване, тромбоцитните антиагреганти намаляват риска от образуване на кръвни съсиреци (процес наречен тромбоза).
   Клопидогрел Генерикон се прилага за предпазване от образуването на кръвни съсиреци (тромби) в уплътнените кръвоносни съдове (артерии), процес известен като атеротромбоза, което води до атеротромботични инциденти (като мозъчен удар, сърдечен пристъп или смърт). Клопидогрел Генерикон Ви е предписан за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци и намаляване риска от тези сериозни инциденти защото:
    Вие имате състояние на уплътняване на артериите (известно също като атеросклероза) или Вие имате предхождащ сърдечен пристъп, мозъчен удар или имате състояние известно като периферно артериално заболяване.
 

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КЛОПИДОГРЕЛ ГЕНЕРИКОН
Не приемайте Клопидогрел Генерикон
- ако сте алергични (свръхчувствителни) към клопидогрел или към някоя от останалите съставки на Клопидогрел Генерикон;
- ако страдате от заболяване, което понастоящем причинява кървене, например стомашна язва или кървене в мозъка;
- ако страдате от тежко чернодробно заболяване.
 
   Ако смятате, че някои от тези се отнасят за Вас, или имате някакви съмнения, консултирайте се с Вашия лекар преди лечението с Клопидогрел Генерикон.
 
Обърнете специално внимание при употребата на Клопидогрел Генерикон
Ако някое от изброените по-долу състояния се отнасят за Вас, трябва веднага да уведомите Вашия лекар преди да започнете употребата на Клопидогрел Генерикон.
• ако сте изложен на риск от кървене като заболяване, което Ви излага на риск от вътрешно кървене (като стомашна язва) имате нарушения в кръвта, които Ви правят склонни към вътрешни кръвоизливи (кървене в тъканите, органите или ставите на тялото Ви) скорошна тежка травма скорошна хирургична интервенция (включително стоматологична) предстояща хирургична интервенция (включително стоматологична) през следващите седем дни.
• ако сте имали съсирек в мозъчна артерия (исхемичен удар) възникнал през последните 7 дни
• ако приемате друг вид лекарства (вижте "Прием на други лекарства")
• ако имате бъбречно или чернодробно заболяване.
 
По време на употребата на Клопидогрел Генерикон:
• Трябва да информирате Вашия лекар, ако планирате хирургична интервенция (включително стоматологична).
• Трябва също незабавно да информирате Вашия лекар, ако развиете състояние, което включва повишена температура и синини по кожата, които могат да се проявят като малки червени точки, със или без необяснима прекомерна уморяемост, объркване, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница) (вижте "ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ").
• Ако се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време, за да спре кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява образуването на кръвни съсиреци. При малки порязвания и наранявания, като напр. порязване по време на бръснене, това обикновено е без значение. Ако обаче кървенето Ви безпокои, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар (вижте "ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ").
• Вашият лекар може да назначи изследвания на кръвта.
• Трябва да информирате Вашия лекар или фармацевт, ако забележите други нежелани реакции, неописани в тази листовка в точка "ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ" или ако забележите, че някоя от нежеланите реакции стане сериозна.
 
Клопидогрел Генерикон не е предназначен за употреба от деца и юноши.
 
Прием на други лекарства
    Някои лекарства могат да окажат влияние върху действието на Клопидогрел Генерикон и обратно.
   Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
   Не се препоръчва употребата на перорални антикоагуланти (лекарства, които се използват за намаляване съсирваемостта на кръвта) заедно с Клопидогрел Генерикон.
   Трябва задължително да информирате Вашия лекар, ако употребявате нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти, обичайно използвани за лечение на болезнени и/или възпалителни състояния на мускулите или ставите, или ако приемате хепарин или каквото и да е друго лекарство за намаляване съсирваемостта на кръвта.
    Ацетилсалициловата киселина е вещество, съдържащо се в много лекарства ползвани като обезболяващи и понижаващи температурата. Инцидентна употреба на ацетилсалицилова киселина (не повече от 1000 mg на 24 часа) не би представлявала проблем, но продължителната употреба при други обстоятелства трябва да се обсъди с Вашия лекар.
 
Прием на Клопидогрел Генерикон с храни и напитки
Храната/храненето нямат влияние. Клопидогрел Генерикон може да се приема с или без храна.
 
Бременност и кърмене
   За предпочитане е да не се използва този лекарствен продукт по време на бременност и кърмене.
   Ако сте бременна или подозирате, че сте бременна, трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт преди да приемете Клопидогрел Генерикон. Ако забременеете по време на приема на Клопидогрел Генерикон веднага се посъветвайте с Вашия лекар, тъй като не се препоръчва употребата на клопидогрел по време на бременност.
   Консултирайте се с Вашия лекар относно кърменето, докато приемате Клопидогрел Генерикон.
Информирайте Вашия лекар или фармацевт ако приемате или наскоро се приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта.
   Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт, преди употребата на което и да е лекарство.
 
Шофиране и работа с машини
Клопидогрел Генерикон е малко вероятно да засегне способността Ви да шофирате или използвате машини.
 
Важна информация относно някои от съставките на Клопидогрел Генерикон
Клопидогрел Генерикон съдържа лактоза монохидрат. Ако сте уведомен от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да вземете това лекарство.
 

3 КАК ДА ПРИЕМАТЕ КЛОПИДОГРЕЛ ГЕНЕРИКОН
     Винаги приемайте Клопидогрел Генерикон точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
    Обичайната доза е една таблетка от 75 mg Клопидогрел Генерикон дневно, която се приема през устата с или без храна, и по едно и също време всеки ден.
     Трябва да приемате Клопидогрел Генерикон, докато Вашият лекар Ви го предписва.
Ако сте приели повече от необходимата доза Клопидогрел Генерикон
Свържете се веднага с Вашия лекар или отидете до най-близкото спешно медицинско звено, поради увеличен риск от кървене.
 
Ако сте пропуснали да приемете Клопидогрел Генерикон
Ако забравите да вземете дозата Клопидогрел Генерикон,, но си спомните в рамките на следващите 12 часа след обичайното време, веднага вземете таблетката си ,а после приемете следващата в обичайния час.
Ако сте забравили за повече от 12 часа, просто вземете следващата единична доза в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатата доза.
 
Ако сте спрели приема на Клопидогрел Генерикон
Не спирайте лечението. Свържете се с Вашия лекар или фармацевт преди да го направите.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
 

4 ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Клопидогрел Генерикон може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
 
Информирайте Вашия лекар незабавно, ако имате;
- треска, признаци на инфекция или прекалена умора. Те могат да се дължат на рядко понижаване стойностите на някои кръвни клетки.
- признаци на чернодробни проблеми, като пожълтяване на кожата и/или очите (жълтеница), независимо от това дали са съпътствани от подкожни кръвоизливи, които се проявяват като малки червени точки и/или объркване (вижте "Обърнете специално внимание при употребата на Клопидогрел Генерикон").
- подуване на устата или нарушения на кожата като обриви и сърбежи, мехури по кожата. Това може да са симптоми на алергична реакция.
 
Най-често съобщаваната нежелана лекарствена реакция (засягат 1 до 10 пациенти на 100) при Клопидогрел Генерикон е кървене.
Кървенето може да се прояви като кървене в стомаха или червата, натъртване, хематом (необичайно кървене или образуване на синини под кожата), кървене от носа, кръв в урината. В малък брой от случаите, се съобщават също и кръвоизливи в очите, главата, белия дроб или ставите.
 
Ако имате продължително кървене, когато приемате Клопидогрел Генерикон
Ако се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време, за да спре кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява образуването на кръвни съсиреци. При малки порязвания и наранявания, като напр. порязване по време на бръснене, това обикновено е без значение. Ако обаче кървенето Ви безпокои, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар (вижте "Обърнете специално внимание при употребата на Клопидогрел Генерикон").
 
Други нежелани лекарствени реакции, съобщени при клопидогрел са:
Чести нежелани реакции (засягат 1 от 10 пациенти на 100):
Диария, коремна болка, лошо храносмилане или киселини.
Нечести нежелани реакции (засягат 1 до 10 пациенти на 1 000):
Главоболие, стомашна язва, гадене, повръщане, запек, увеличено количество на газове в стомаха или червата, обриви, сърбеж, замаяност, променено усещане при допир.
Редки нежелани реакции (засягат 1 до 10 пациенти на 10 000):
Световъртеж.
Много редки нежелани реакции (засягат по-малко от 1 пациента на  10 000):
Жълтеница; силна коремна болка с или без болка в гърба; треска, затруднения в дишането понякога придружени с кашлица; общи алергични реакции; оток на устата; мехури по кожата; алергични кожни реакции; възпаление на устната лигавица (стоматит); понижаване на кръвното налягане; объркване; халюцинации; ставна болка; мускулна божа; нарушение на вкуса.
     Освен това Вашият лекар може да установи промени в показателите при изследванията на кръвта и урината.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
 

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КЛОПИДОГРЕЛ ГЕНЕРИКОН
Съхранявайте на място недостъпно за деца.
Да се съхранява под 30°С.
Да се съхранява в оригиналната опаковка, за да се предпази от влага.
Не използвайте Клопидогрел Генерикон след срока на годност отбелязан върху блистера и картонената опаковка. Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.
Не използвайте Клопидогрел Генерикон, ако забележите някакви видими белези на нарушаване качеството на продукта.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната средa.
 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Клопидогрел Генерикон
Активното вещество е клопидогрел. Всяка филмирана таблетка съдържа 75 mg клопидогрел (като клопидогрелов безилат).
 
Другите съставки са:
Ядро на таблетката:
Царевично нишесте, прежелатинизирано
Целулоза, микрокристална
Кросповидон тип А
Силициев диоксид, колоиден, безводен
Стеаринова киселина тип 50
Филмово покритие:
Карнаубски восък
Лактоза монохидрат
Хипромелоза (Е464)
Титанов диоксид (Е171)
Триацетин (Е1518)
Железен оксид, червен (Е172)

Заместители / Подобни

Вносител

  • GENERICON PHARMA GMBH

Производител

  • GENERICON PHARMA GMBH

ATC класификация:

B01AC04 – КЛОПИДОГРЕЛ
B01AC ИНХИБИТОРИ НА АГРЕГАЦИЯТА НА ТРОМБОЦИТИТЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ХЕПАРИН
B01A АНТИТРОМБОТИЧНИ СРЕДСТВА
B01 АНТИТРОМБОТИЧНИ СРЕДСТВА
B КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ

Фармакологична група

ТРОМБОЦИТНИ АНТИАГРЕГАНТИ

right green arrow Симптомен навигатор
man body fron view

to top of page
ZdravenPortal.bg не предлага медицински съвети, диагностика и лечение.
© 2017-2024 ZdravenPortal.bg. Всички права запазени.