top banner
Разпечатай

Клопидогрел Актавис табл. 75 мг х 30 бр.

Clopidogrel Actavis tabl. 75 mg x 30
снимка на Клопидогрел Актавис табл. 75 мг х 30 бр.
Добави в моя бележник Бележник

С рецепта

Клопидогрел Актавис е лекарствен продукт, съдържащ активната съставка клопидогрел. Клопидогрел действа като тромбоцитен антиагрегант, т.е. не позволява образуването на тромби, които могат да запушат кръвоносните съдове. Клопидогрел се използва за предотвратяване на инфаркт, инсулт и други. Клопидогрел Актавис се отпуска по лекарско предписание.КЛОПИДОГРЕЛ табл. 75 мг. * 30

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ
Clopidogrel Actavis 75 mg film-coated tablets 
Клопидогрел Актавис 75 mg филмирани таблетки
клопидогрел (clopidogrel)
Внимателно прочетете цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекуващ лекар или фармацевт.
Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че техните симптоми са същите като Вашите.
Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Клопидогрел Актавис и за какво се използва
2. Преди да приемете Клопидогрел Актавис
3. Как да приемате Клопидогрел Актавис
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Клопидогрел Актавис
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛОПИДОГРЕЛ АКТАВИС И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА
Клопидогрел Актавис, принадлежи към групата лекарства, наречени антитромбоцитни лекарствени продукти. Тромбоцитите са много малки структури на кръвта, които се струпват заедно при кръвосъсирване. Предотвратявайки това струпване, антитромбоцитните лекарствени продукти намаляват възможността да се формират съсиреци (процес, наречен тромбоза).
Клопидогрел Актавис се взема за предотвратяване формирането на кръвни съсирени (тромби) във втвърдените кръвоносни съдове (артерии), процес, известен като атеротромбоза, който може да доведе до атеротромботични събития (като удар, сърдечен пристъп или смърт).
Клопидогрел Актавис Ви е предписан, за да се предотврати съсирването и да се намали риска от тези тежки събития, защото:

 • имате състояние на втвърдяване на артериите (известно като атеросклероза);
 • прекарали сте сърдечен пристъп, удар или имате състояние, известно като периферна артериална болест;
 • изпитали сте силна гръдна болка, състояние известно като "нестабилна стенокардия" или "миокарден инфаркт" (сърдечен удар). За лечението на това състояние Вашият лекар може да е поставил стент в блокираната или стеснена артерия, за да възстанови ефективния кръвен поток. Вашият лекар би трябвало също да Ви е предписал и ацетилсалицилова киселина (вещество, съдържащо се в много лекарства, ползвани като обезболяващи и понижаващи температурата, както и предотвратяващи съсирването на кръвта);
 • имате неравномерна сърдечна дейност, състояние, наречено „предсърдно мъждене", и не можете да приемате лекарства, известни като „перорални антикоагуланти" (антагонисти на витамин К), които предотвратяват образуването и нарастването на кръвни съсиреци. Трябва да знаете, че пероралните антикоагуланти са по-ефикасни от ацетилсалициловата киселина или комбинираната употреба на Клопидогрел Актавис плюс ацетилсалицилова киселина при това състояние. Вашият лекар трябва да Ви предпише Клопидогрел Актавис плюс ацетилсалицилова  киселина, ако не можете да приемате "перорални антикоагуланти" и за Вас няма риск от масивно кървене.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КЛОПИДОГРЕЛ АКТАВИС
Не приемайте Клопидогрел Актавис:

 • ако сте алергични (свръхчувствителни) към Клопидогрел, соево масло, фъстъчено масло или към някоя от останалите съставки на Клопидогрел Актавис (вижте точка 6 "Списък на помощните вещества");
 • ако имате медицинско състояние, което Ви причинява кървене, като язва на стомаха или мозъчен кръвоизлив;
 • ако страдате от тежко чернодробно заболяване.

Ако смятате, че някое от тези състояние се отнася до Вас или имате съмнения за това, консултирайте се с Вашия лекар преди да приемете Клопидогрел Актавис.

Обърнете специално внимание при употребата на Клопидогрел Актавис
Ако някое от изброените по-долу състояния се отнася до Вас, трябва да уведомите Вашия лекар преди да приемате Клопидогрел Актавис:

 • ако при Вас съществува риск от кървене, като например: 
  • заболяване, при което има риск от вътрешен кръвоизлив (например при язва на стомаха);
  • нарушения в кръвта, поради което сте по-податливи на вътрешно кървене (кървене в тъканите, органите или ставите на Вашия организъм);
  • скоро претърпяна тежка травма;
  • неотдавна претърпяна операция (включително стоматологична);
  • планирана операция (включително стоматологична) през следващите седем дни;
 • ако имате тромб в мозъчната артерия (исхемичен удар), който се е появил в последните седем дни;
 • ако имате бъбречно или чернодробно заболяване.

Докато приемате Клопидогрел Актавис:

 • Трябва да уведомите Вашия лекар, ако имате планирана операция (включително стоматологична);
 • Трябва да уведомите Вашия лекар незабавно, ако развивате медицинско състояние (известно като тромботична тромбоцитопенична пурпура), включващо температура или подкожни кръвоизливи, които могат да се проявят като червени точици, с или без необяснима извънредна умора, объркване, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница) (вж. точка 4 „Възможни нежелани реакции");
 • Ако сте се порязали или наранили, спиране на кървенето може да отнеме по-продължително време от обикновеното. Това е свързано с начина на действие на Вашето лекарство, което предотвратява възможността за образуване на кръвни съсиреци. Това обикновено не се отнася до дребни порязвания и наранявания, например порязване при бръснене. Обаче, ако сте обезпокоени от Вашето кървене, трябва незабавно да уведомите Вашия лекар (вж. точка 4 „Възможни нежелани реакции");
 • Вашият лекар може да назначи кръвни изследвания.

Клопидогрел Актавис не е предназначен за употреба от деца или юноши.

Прием на други лекарства:
Моля, уведомете Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или скоро сте приемали някакви други лекарства, включително лекарства, отпускани без рецепта.
Някои лекарства могат да окажат влияние върху действието на Клопидогрел обратно.

Трябва специално да информирате Вашия лекар, ако приемате:

 • перорални антикоагуланти - лекарства, използвани за намаляване на кръвосъсирването;
 • нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти, които обикновено се използват за лечение на болезнени и/или възпалителни състояния на мускулите или ставите;
 • хепарин или каквото и да е друго инжекционно лекарство за намаляване на кръвосъсирването;
 • омепразол, езомепразол или циметидин, лекарства, използвани за лечение на разстроен стомах;
 • флуконазол, вориконазол, ципрофлоксацин или хлорамфеникол - лекарства за лечение на бактериални и гъбични инфекции;
 • флуоксетин, флувоксамин или моклобемид - лекарства за лечение на депресия;
 • карбамазепин или окскарбазепин - лекарства за лечение на някои форми на епилепсия;
 • тиклопидин, друг антитромбоцитен продукт.

Ако сте изпитали силна гръдна болка (нестабилна стенокардия или миокардеи инфаркт), може да Ви бъде предписан Клопидогрел Актавис в комбинация с ацетилсалицилова киселина, вещество, съдържащо се в много лекарства ползвани като обезболяващи и понижаващи температурата. Случайната употреба на ацетилсалицилова киселина (не повече от 1 000 mg за 24 часа) по принцип не би трябвало да бъде проблем, но продължителната употреба при други обстоятелства трябва да се обсъди с Вашия лекар.

Прием на Клопидогрел Актавис с храна и напитки
Клопидогрел Актавис може да се приема с или без храна.

Бременност и кърмене
За предпочитане е да не използвате този лекарствен продукт по време на бременност. Ако сте бременна или подозирате, че сте бременна, трябва да уведомите Вашия лекар или фармацевт преди да приемате Клопидогрел Актавис. Ако забременеете докато приемате Клопидогрел Актавис, незабавно се консултирайте с Вашия лекар, защото употребата на клопидогрел не се препоръчва по време на бременност.
Не трябва да кърмите, докато приемате това лекарство.
Ако кърмите или планирате да кърмите, говорете с Вашия лекар, преди да вземете това лекарство.
Попитайте Вашия лекар или фармацевт, преди да приемате каквото и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини:
Малко вероятно е Клопидогрел Актавис да повлияе на способността Ви да шофирате или работите с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Клопидогрел Актавис

Клопидогрел Актавис съдържа лактоза. Ако Вашият лекар Ви е казал, че имате непоносимост към някои захари (например лактоза), уведомете го, преди да приемате този лекарствен продукт.
Клопидогрел Актавис съдържа соево масло. Ако сте алергични към фъстъци или соя, не приемайте този лекарствен продукт.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КЛОПИДОГРЕЛ АКТАВИС
Винаги приемайте Клопидогрел Актавис точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Ако сте изпитали силна гръдна болка (нестабилна стенокардия или миокарден инфаркт), Вашият лекар може да Ви предпише 300 mg Клопидогрел Актавис (четири таблетки от 75 mg) еднократно в началото на лечението. След това обичайната доза е една таблетка 75 mg от Клопидогрел Актавис дневно, приемана през устата с или без храна, и по едно и също време всеки ден.
Трябва да приемате Клопидогрел Актавис толкова дълго, колкото Ви е предписал Вашият лекар.

Ако сте приели повече от необходимата доза Клопидогрел Актавис
Уведомете Вашия лекар или най-близкото спешно отделение поради повишен риск от кървене.

Ако сте пропуснали да приемете Клопидогрел Актавис
Ако пропуснете да вземете доза от Клопидогрел Актавис, но си спомните до 12 часа след обичайното време на прием, незабавно вземете таблетката си и след това вземете следващата таблетка в обичайното време. Ако забравите за повече от 12 часа, просто приемете следващата единична доза в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатите индивидуални дози.
За опаковките по 7, 14, 28 и 56 таблетки, можете да проверите деня, в който последно сте приели доза от Клопидогрел Актавис като погледнете календара, отпечатан върху блистера.

Ако сте спрели приема на Клопидогрел Актавис
Не спирайте лечението, освен ако Вашият лекар не Ви посъветва. Свържете се с Вашия лекар или фармацевт преди да го направите.
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Клопидогрел Актавис може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.
Честотата на възможните нежелани реакции, изброени по-долу, е определена като се използва следната конвенция:

 • много чести (засягат повече от 1 пациент на 10);
 • чести (засягат от 1 до 10 пациенти на 100);
 • нечести (засягат от 1 до 10 пациенти на 1 000);
 • редки (засягат от 1 до 10 пациенти на 10 000);
 • много редки (засягат по-малко от 1 пациенти на 10 000);
 • с неизвестна честота (от наличните данни не може да бъде направена оценка).

Незабавно уведомете Вашия лекар, ако имате:

 • повишена температура, признаци на инфекция или прекалена умора. Това може да се дължи на рядко понижаване на някои кръвни клетки;
 • признаци на чернодробни проблеми, като пожълтяваме на кожата и/или очите (жълтеница), независимо дали е свързано или не с подкожни кръвоизливи във вид на червени точици и/или объркване (вж. точка 2 "Обърнете специално внимание при употребата на Клопидогрел Актавис");
 • подуване в устата или кожни нарушения, като обриви и сърбеж, мехури по кожата. Това може да са признаци наалергична реакция.

Най-честата нежелана реакция съобщавана за Клопидогрел Актавис е кървене.
Кървенето може да се прояви като кървене от стомаха или червата, синини, хематом (необичайно кървене или подкожни натъртвания), кървене от носа, кръв в урината.
В малък брой случаи също се съобщава за кръвоизливи в очите, в черепа, белия дроб или ставите.

Ако имате продължително кървене, докато приемате Клопидогрел Актавис
Ако сте се порязали или наранили, спиране на кървенето може да е по-продължително от обикновеното. Това е свързано с начина на действие на Вашето лекарство, което предотвратява възможността на образуване на кръвни съсиреци. Това обикновено не се отнася до дребни порязвания и наранявания, например порязване при бръснене. Ако обаче сте обезпокоени от Вашето кървене, трябва незабавно да уведомите Вашия лекар (вж. точка 2 "Обърнете специално внимание при употребата на Клопидогрел Актавис").

Други нежелани реакции, предизвикани от Клопидогрел Актавис са:
Общи странични ефекти: диария, коремна болка, нарушения в храносмилането и киселини.
Нечесто срещани странични ефекти: главоболие, язва на стомаха, гадене, повръщане, запек, увеличено количество на газове в стомаха или червата, обриви, сърбеж, световъртеж, чувство за изтръпване и нарушено усещане при допир.
Редки странични ефекти: световъртеж.
Много редки странични ефекти: жълтеница; силна коремна болка, с или без болка в гърба; температура; затруднено дишане, понякога придружени с кашлица; общи алергични реакции; оток на устата; мехури по кожата; кожна алергия; възпаление на устната лигавица (стоматит); понижаване на кръвното налягане; объркване; халюцинации; болки в ставите; мускулна болка; нарушения на вкуса
Освен това, Вашият лекар може да открие промени в изследванията на кръвта или урината.

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или ако забележите някакви нежелани реакции, неописани в тази листовка, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КЛОПИДОГРЕЛ АКТАВИС
Да се съхранява на място, недостъпно за деца.
Да не се използва Клопидогрел Актавис след изтичане срока на годност, отбелязан след "Годен до" върху опаковката.
Опаковки с блистер от PVC/PE/PVDC-алуминий: да се съхранява при температура под 25°С. 
Опаковки с блистер от (алуминий-алуминий) и опаковки за таблетки: да се съхранява при температура под 30°С.
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ
Какво съдържа Клопидогрел Актавис

Активното вещество е Клопидогрел бисулфат. Всяка таблетка съдържа 75 mg клопидогрел.
Помощните вещества са:
Таблетно ядро: лактоза, безводна; целулоза, микрокристална; кросповидон (тип А); глицеролов дибехенат; талк;
Филмовото покритие: поливинилов алкохол; талк; макрогол 3350; лецитин (соево масло) (Е322); титанов диоксид (Е171); железен оксид, червен (Е 172).


Заместители / Подобни

Вносител

 • АКТАВИС ЕАД

Производител

 • АКТАВИС ЕАД

ATC класификация:

B01AC04 – КЛОПИДОГРЕЛ
B01AC ИНХИБИТОРИ НА АГРЕГАЦИЯТА НА ТРОМБОЦИТИТЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ХЕПАРИН
B01A АНТИТРОМБОТИЧНИ СРЕДСТВА
B01 АНТИТРОМБОТИЧНИ СРЕДСТВА
B КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ

Фармакологична група

ТРОМБОЦИТНИ АНТИАГРЕГАНТИ

right green arrow Симптомен навигатор
man body fron view

to top of page
ZdravenPortal.bg не предлага медицински съвети, диагностика и лечение.
© 2017-2024 ZdravenPortal.bg. Всички права запазени.