top banner
Разпечатай

Клороден табл. 75 мг х 28 бр.

Cloroden tabl. 75 mg x 28
снимка на Клороден табл. 75 мг х 28 бр.
Добави в моя бележник Бележник

С рецепта

Клороден е лекарствен продукт, съдържащ активната съставка клопидогрел. Клороден (Cloroden) действа като тромбоцитен антиагрегант, т.е. не позволява образуването на тромби, които могат да запушат кръвоносните съдове. Клороден се използва за предотвратяване на инфаркт, инсулт и други. Клороден се отпуска по лекарско предписание.ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ 

Клороден 75 mg филмирани таблетки 
Cloroden 75 mg Film-coated tablets 
Клопидогрел (Clopidogrel) 

Прочетете внимателно цялата листовка преди да започнете да приемате това лекарство.
- Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
- Ако имате някакви допълнителни въпроси попитайте Вашия лекар или фармацевт.
- Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да 
им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите като Вашите.
- Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Клороден и за какво се използва
2. Преди да приемете Клороден
3. Как да приемате Клороден
4. Възможни нежелани реакции 
5. Как да съхранявате Клороден
6. Допълнителна информация

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА КЛОРОДЕН И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА 
лороден принадлежи към групата лекарства, наречени инхибитори на тромбоцитната агрегация. Тромбоцитите са малки елементи на кръвта, по-малки от червените или бели кръвни клетки, които се слепват един с друг при образуването на кръвни съсиреци. Чрез предотвратяване на това слепване, тромбоцитните антиагреганти намаляват риска от образуване на кръвни съсиреци (процес наречен тромбоза). Клороден се прилага за предпазване от образуването на кръвни съсиреци (тромби) в уплътнените кръвоносни съдове (артерии), процес известен като атеротромбоза, което води до атеротромботични инциденти (като мозъчен удар, сърдечен пристъп, или смърт). 

Клороден Ви е предписан за предотвратяване образуването на кръвни съсиреци и намаляване риска от тези сериозни инциденти, защото: 
- Вие имате състояние на уплътняване на артериите (известно също като атеросклероза)
или
- Вие имате по-рано прекаран сърдечен инфаркт, мозъчен удар, или имате състояние, известно като периферно артериално заболяване.

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ КЛОРОДЕН 
Не приемайте Клороден 
- Ако сте алергични (свръхчувствителни) към клопидогрел или към някоя от останалите съставки на Клороден 
- Ако страдате от заболяване, което понастоящем причинява кървене, например стомашна язва или кървене в мозъка; 
- Ако страдате от тежко чернодробно заболяване; 
- Ако смятате, че някои от изброените състояния се отнасят до Вас, или имате някакви 
съмнения, консултирайте се с Вашия лекар преди приема на Клороден. 

Обърнете специално внимание при употребата на Клороден 
Ако някое от изброените по-долу състояния се отнасят до Вас, трябва веднага да уведомите 
Вашия лекар преди да започнете приема на Клороден. 
Ако сте изложени на риск от кървене като: 
• заболяване, което Ви излага на риск от вътрешно кървене (като стомашна язва) 
• имате нарушения в кръвта, които Ви правят склонни към вътрешни кръвоизливи (кървене в тъканите, органите или ставите на тялото Ви). 
• скорошна тежка травма 
• скорошна хирургична интервенция (включително стоматологична) 
• предстояща хирургична интервенция (включително стоматологична) през следващите седем дни 

- Ако сте имали съсирек в мозъчна артерия (исхемичен удар) възникнал през последните 7 дни
- Ако приемате друг вид лекарства (вижте Прием на други лекарства")
- Ако имате бъбречно или чернодробно заболяване. 

По време на приема на Клороден: 
• Трябва да информирате Вашия лекар, ако планирате хирургична интервенция (включително стоматологична). 
• Трябва също незабавно да информирате Вашия лекар, ако развиете състояние, което включва повишена температура и синини по кожата, които могат да се проявят като малки червени точки, с или без необяснима прекомерна уморяемост, объркване, пожълтяване на кожата или очите (жълтеница) (вижте "ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ"). 
• Ако се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време, за да спре
кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява образуването на кръвни съсиреци. При малки порязвания и наранявания, като напр. порязване по време на бръснене, това е обикновено е без значение. Ако обаче кървенето Ви безпокои, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар (вижте "ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ"). 
• Вашият лекар може да назначи изследвания на кръвта . 
• Ако някоя от нежеланите реакции стане сериозна, или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. 

Клороден не е предназначен за употреба при деца и юноши. 

Прием на други лекарства
Някои лекарства могат да окажат влияние върху действието на Клороден и обратно. 
Моля информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате или наскоро сте приемали други лекарства, включително и такива, отпускани без рецепта. 

Не се препоръчва употребата на перорални антикоагуланти (лекарства, които се използват за 
намаляване съсирваемостта на кръвта) заедно с Клороден. 

Трябва задължително да информирате Вашия лекар, ако приемате нестероидни противовъзпалителни лекарствени продукти, обичайно използвани за лечение на болезнени и/или възпалителни състояния на мускулите или ставите, или ако приемате хепарин или каквото и да е друго лекарство за намаляване съсирваемостта на кръвта или, ако приемате инхибитор на протонната помпа (напр.омепразол) за лечение на стомаха. Инцидентна употреба на ацетилсалицилова киселина (не повече от 1000 mg на 24 часа) не би представлявала проблем, но продължителната употреба при други обстоятелства трябва да се обсъди с Вашия лекар.

Прием на Клороден с храни и напитки 
Храната/ храненето не оказват влияние. Клороден може да се приема с или без храна. 

Бременност и кърмене
За предпочитане е този лекарствен продукт да не се използва по време на бременност и 
кърмене.
Ако сте бременна или подозирате, че сте бременна, трябва да уведомите Вашия лекар или 
фармацевт преди да приемете Клороден. Ако забременеете по време на приема на Клороден 
веднага се посъветвайте с Вашия лекар, тъй като не се препоръчва употребата на клопидогрел
по време на бременност.

Консултирайте се с Вашия лекар относно кърменето, докато приемате Клороден.
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. 

Шофиране и работа с машини
малко вероятно е Клороден да повлияе способността Ви за шофиране и работа с машини.

Важна информация относно някои от съставките на Клороден: 
Клороден съдържа лактоза.
Ако сте уведомен от Вашия лекар, че имате непоносимост към някои захари, свържете се с него преди да приемете това лекарство.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ КЛОРОДЕН 
Винаги приемайте Клороден точно както Ви е казал Вашия лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Трябва да вземате Клороден толкова продължително, колкото Вашият лекар Ви го предписва. 

Ако сте приели повече от необходимата доза Клороден
Свържете се веднага с Вашия лекар или с най-близкото звено за спешна медицинска помощ поради увеличен риск от кървене.

Ако сте пропуснали да приемете Клороден
Ако сте забравили да вземете дозата Клороден, но си спомните в рамките на следващите 12 часа след обичайното време, веднага вземете таблетката си, а после приемете следващата в 
Ако сте забравили за повече от 12 часа, просто вземете следващата единична доза в обичайното време. Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатите индивидуални дози. 

Ако сте спрели приема на Клороден
Не спирайте лечението. Свържете се с Вашия лекар или фармацевт преди да го направите. 

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт. 

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ
Както всички лекарства, Клороден може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. 

Информирайте Вашия лекар незабавно, ако имате:
- треска, признаци на инфекция или прекалена умора. Те могат да се дължат на рядко 
- признаци на чернодробни проблеми, като пожълтяване на кожата и/или очите (жълтеница), независимо от това дали са съпътствани от подкожни кръвоизливи, които се проявяват като малки червени точки и/или объркване (вижте "Обърнете специално внимание при употребата на Клороден").
- подуване на устата или нарушения на кожата като обриви и сърбежи, мехури по кожата. Това може да са симптоми на алергична реакция. 

Най-често съобщаваната нежелана лекарствена реакция (засягат 1 до 10 пациенти на 100) при 
Клороден е кървене. Кървенето може да се прояви като кървене в стомаха или червата, при натъртване, хематом (необичайно кървене или образуване на синини под кожата), кървене от носа, кръв в урината. В малък брой от случаите, се съобщават също и кръвоизливи в очите, в 
областта на главата, белия дроб или ставите.

Ако имате продължително кървене, когато приемате Клороден
Ако се порежете или нараните, може да отнеме малко повече от обичайното време, за да спре кървенето. Това е свързано с начина на действие на лекарството да предотвратява образуването на кръвни съсиреци. При малки порязвания и наранявания, като напр. порязване по време на бръснене, това обикновено е без значение. Ако обаче кървенето Ви безпокои, трябва да се свържете незабавно с Вашия лекар (вижте "Обърнете специално внимание при употребата на Клороден").

Други нежелани лекарствени реакции, съобщени при Клороден, са:
Чести нежелани реакции (засягат 1 от 10 пациенти на 100): диария, коремна болка, лошо храносмилане или киселини. 

Нечести нежелани реакции (засягат 1 до 10 пациенти на 1000): главоболие, стомашна язва, гадене, повръщане, запек, увеличено количество на газове в стомаха или червата, обриви, сърбеж, замаяност, променено усещане при допир.


Много редки нежелани реакции (засягат по-малко от 1 пациент на 10 000): жълтеница; силна коремна болка с или без болка в гърба; треска, затруднения в дишането понякога придружени с кашлица; общи алергични реакции; оток на устата; мехури по кожата; алергични кожни реакции; възпаление на устната лигавица (стоматит); понижаване на кръвното налягане; объркване; халюцинации; ставна болка; мускулна болка; нарушение на вкуса. 

Освен това Вашият лекар може да установи промени в показателите при изследванията на 
кръвта и урината. 

Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна, или забележите други, 
неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. 

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ КЛОРОДЕН 
Съхранявайте на място недостъпно за деца. 
Не използвайте Клороден след срока на годност отбелязан върху картонената опаковка и 
блистера. 
Този лекарствен продукт не изисква специални условия за съхранение. 
Не използвайте Клороден ако забележите някакви видими белези на нарушаване качеството на 
продукта. 

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. 
Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще 
спомогнат за опазване на околната среда. 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ 
Какво съдържа Клороден 
Активната съставка е клопидогрел. Всяка филмирана таблетка Клороден съдържа 75 mg 
клопидогрел. 
Другите съставки са микрокристална целулоза, манитол, хидроксипропилцелулоза, 
кросповидон (Тип А), лимонена киселина монохидрат, макрогол 6000, стеаринова киселина, талк в ядрото на таблетката и хипромелоза (Е 464), лактоза монохидрат (млечна захар), червен железен оксид (Е 172), триацетин (Е 1518), титанов диоксид (Е 171) в покритието на таблетката.


Заместители / Подобни

Вносител

  • Kwizda Рharmа GmbH

Производител

  • Pharmathen S.A.

ATC класификация:

B01AC04 – КЛОПИДОГРЕЛ
B01AC ИНХИБИТОРИ НА АГРЕГАЦИЯТА НА ТРОМБОЦИТИТЕ, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ХЕПАРИН
B01A АНТИТРОМБОТИЧНИ СРЕДСТВА
B01 АНТИТРОМБОТИЧНИ СРЕДСТВА
B КРЪВ И КРЪВОТВОРНИ ОРГАНИ

Фармакологична група

ТРОМБОЦИТНИ АНТИАГРЕГАНТИ

right green arrow Симптомен навигатор
man body fron view

to top of page
ZdravenPortal.bg не предлага медицински съвети, диагностика и лечение.
© 2017-2023 ZdravenPortal.bg. Всички права запазени.