top banner
Разпечатай

Туморните заболявания се откриват най-често при жени след 40г., при мъже- след 50г.

08.06.2023
снимка на Туморните заболявания се откриват най-често при жени след 40г., при мъже- след 50г.

Туморните заболявания се откриват най-често при жени след 40г., при мъже- след 50г.

Д-р Апостолова, какви са съвременните тенденции в диагностиката на онкологичните заболявания?

-Когато говорим за диагностика, никога не трябва да се забравят класическите методи. Пример за това е мамографията, който като образен метод остава златен стандарт за диагностика на карцинома  на млечната жлеза. Нови тенденции има във всяка специалност на медицината. Например в образната диагностика- РЕТ-СТ с разширяващите се специфични радиоизотопи при различни онкологични локализации. 

РЕТ-СТ е изследване, при което се провеждат едновременно позитронно-емисионна томография и компютърна томография след интравенозна апликация на позитрон-емитиращ радиофармацевтик.  След комбиниране и  реконструкция на записаните образи се получава синтезирани изображения, отразяващи метаболитните процеси и структурата на тъканите и органите в човешкото тяло, така се установява не само наличие, но и разпространението на туморното заболяване При ендоскопски методи за диагностика-въвеждането на ендоскопите с висока разделителна способност доведе до увеличаване точността и прецизността при диагностиката на  патологичните процеси на храносмилателната система. В патоанатомията- разширяване на имунохистохимичния метод. Този съвременен метод  се използва за диагностициране на различни видове тумори и подпомага избора на ефективно лечение и определяне прогнозата на заболяването.

 

Как да се ускори процесът по диагностициране, така че да се извърши своевременно лечение и прогнозата за пациента да е по-добра?

Всеки който има някакъв здравословен проблем или съмнение за такъв първо се обръща към личния лекар. Често хората губят месеци докато им се постави диагноза. Смятам, че личните лекари трябва да се обучават целенасочено в разпознаване на началните сигнали на онкологичните заболявания. Наличието на “алармиращи” симптоми или фамилна обремененост за туморни процеси са сериозни индикации за насочване на хората към специалисти. Друга възможност макар и не достатъчна като обем са инициативите по различни програми и проекти за безплатни прегледи, организирани от различни болници.

И на трето място- провеждане на национални образователни програми за обучение на населението какво да следят и изследват при различните туморни заболявания. Могат също да се провеждат образователни програми в медиите за профилактика на тези заболявания.

 

Има ли изявена тенденция за зачестяване на определени онкологични заболявания през последните години?

-За съжаление тази тенденция  за увеличаване на честотата на всички локализации на онкологичните заболявания са от години и са за всички страни. В световен мащаб ракът на белия дроб, на млечната жлеза, карцинома на простатата и колоректалния карцином са най-често срещани локализации и са  сред петте най-чести причини за смърт от злокачествени заболявания. В България тенденцията е сходна. Причините са не само в закъсняващото диагностициране. Увеличената средна  продължителност на живот и застаряване на населението е съществен фактор. Много важни причини  са  вредностите в околната среда, нездравословния начин на живот, стреса и недоброто качество на храната, която приемаме. Вредни навици и злоупотреби като тютюнопушене и алкохол. Разбира се и разпространението на някои инфекциозни заболявания.

Нарастването на честотата на туморните заболявания в нашата страната е най-подчертано при жените след 40 години, а при мъжете след 50 години. Съветвам всеки над тази възраст активно да провежда профилактични прегледи за ранно откриване на тези заболявания.

 

На какво се дължи това – ниска степен на профилактика, неглижирането й?

Дължи се на много фактори. Сред тях са липсата на скринингови програми в България. В Европейски страни с традиции в организирането на скрининг  значително е намаляла заболеваемостта и смъртността от злокачествени заболявания . На ниската обща здравна култура на населението в България; на не добрата информираност на  лекарите от първа линия. Това са хората, които за първи път се срещат с пациента. Те трябва не само да откриват началните симптоми на заболяването, а и да знаят къде да насочват хората при такива съмнения. Диагностицирането в здравни заведения, където специалистите работят в екип и разполагат с модерна техника е от изключително значение. Мултидисциплинарната работата в екип в тези центрове, спомага не само за навременната диагностика, но и за  адекватното лечение, за  по-добрата прогноза и за увеличаване продължителността на живот.

 

Какви са съвременните методи за лечение на онко заболяванията и къде се намира България в приложението им?

Най-новото в лекарственото лечение на онкологичните заболявания в последните няколко години е имунотерапията. Тя е метод, който  активира имунната система и създава памет в имунните клетки. Тя показва много добри резултати при все повече туморни  локализации. Нейните показанията за приложение при различните видове тумори продължават да се разширяват, базирайки се на клинични проучвания в световен мащаб. Все повече медикаменти за прицелна терапия също се регистрират. Характерното за тях е, че таргетират определени гени и протеини в  злокачествените клетки като по този начин  спират  туморния растеж. С тези нови медикаменти се постига дълготраен контрол на онкологичното заболяване, подобен на други  хронични болести.

Разбира се има новости и в лъчетерапията. Това е възможността за приложение на кибер нож при доста локализации.

Роботизираната хирургия е нова тенденция в оперативното лечение на туморните заболявания. Нейните  предимства са в  прецизността на осъществяваната  интервенция.

right green arrow Симптомен навигатор
man body fron view

to top of page
ZdravenPortal.bg не предлага медицински съвети, диагностика и лечение.
© 2017-2024 ZdravenPortal.bg. Всички права запазени.