top banner
cover снимка на УМБАЛ Софиямед
Изпрати email Разпечатай

УМБАЛ Софиямед 

  • СпециалностУниверситетска Многопрофилна Болница - УМБАЛ
  • Адресгр. София, бул. Г. М. Димитров 16
Представяне:

УМБАЛ Софиямед е Университетска многопрофилна болница за акушеро-гинекология и репродуктивна медицина, физикална и рехабилитационна медицина, анестезиология и интензивно лечение, кардиология, инвазивна кардиология, гастроентерология и хепатология, ендокринология и болести на обмяната, онкология, хематология, неврология, неврохирургия, ортопедия и травматология, урология, хирургия, съдова хирургия, гастроентерология и микробиология. УМБАЛ" Софиямед"  разполага с неотложна медицинска и спешна помощ осигуряваща 24 - часово изпълнение на лечебната дейност. Болница Софиямед има сключен договор с НЗОК.

Отделения:

Неврология, неврохирургия, кардиология, инвазивна кардиология, хирургия, съдова хирургия, гръдна хирургия, гастроентерология, хематология, ендокринология, онкология, акушерство и гинекология, спешно приемно отделение, ортопедия и травматология УНГ, анестезиология и реанимация, урология, клинична лаборатория и образна диагностика, болнична аптека Лечебното заведение няма галерия.

Няма налични доктори.
Няма налични препоръки.
Адрес Адрес: гр. София, бул. Г. М. Димитров 16
Email Email: right arrow Изпрати email
Уебсайт Уебсайт: right arrow УМБАЛ Софиямед

Виж УМБАЛ Софиямед на картата

right green arrow Симптомен навигатор
man body fron view

to top of page
ZdravenPortal.bg не предлага медицински съвети, диагностика и лечение.
© 2017-2024 ZdravenPortal.bg. Всички права запазени.