top banner
cover снимка на УМБАЛ Александровска
Изпрати email Разпечатай

УМБАЛ Александровска 

  • СпециалностМногопрофилна болница - МБАЛ
  • Адресгр. София, ул. Св. Георги Софийски 1
Представяне:

Университетска Многопрофилна Болница за Активно Лечение - Александровска е водещ университетски и лечебен център в многопрофилната болнична дейност за активно лечение, трансплантационната, диспансерната, учебната и научно - изследователската дейност.


Структурата на Болницата включва Диагностично - консултативен блок Александровска и Служба по трудова медицина.

УМБАЛ Александровска има сключен договор с НЗОК.

Отделения:

Болничната медицинска дейност в Александровска болница се осъществява в 26 клиники, 3 лаборатории, отделения, центрове и приемни кабинети. УМБАЛ "Александровска" разполага с 860 легла, от които 261 хирургични и 35 интензивни. Висшият медицински персонал е съставен от 425 души, 303 от които са едновременно и научно-преподавателски кадри към Медицински университет - София, 161 имат научна степен "Доктор" и "Доктор на медицинските науки", 90 са хабилитирани лица - 39 професори  и 51 доценти.


Някои от структурите на Болницата са уникални по функции и значение за страната:

  • Клиника по Клинична алергология
  • Клиника по Детска психиатрия е единствената университетска структура по детска психиатрия в България
  • Клиниката по Клинична имунологи е хранилище на Националната публична банка за стволови клетки
  • Клиниката по Нервни болести разполага с  най-голямата у нас лаборатория за ултразвукови изследвания на нервната система и на мозъчните съдове, снабдена с Доплерова сонография и цветен Доплер. На нейната територия е и единствения в страната Инфузионен център за пациенти с редки болести
  • Клиника по Нефрология и трансплантация е единствената клиника в страната, в която се извършва подготовка на двойки донор / рецепиент – за жива родствена трансплантация и наблюдение и лечение на бъбречнотрансплантирани)
  • Клиниката по Нуклеарна медицина притежава апарат за мултимодална образна диагностика - РЕТ/СТ, който се смята за най-бързо развиващия се образен метод в света с приложение предимно в онкологията, кардиологията и неврологията
  • Лаборатория по терапевтичен лекарствен мониторинг и клинична фармакология
  • Клиника по съдебна медицина и деонтология Лечебното заведение няма галерия.

Няма налични доктори.
Няма налични препоръки.
Адрес Адрес: гр. София, ул. Св. Георги Софийски 1
Email Email: right arrow Изпрати email
Уебсайт Уебсайт: right arrow УМБАЛ Александровска

Виж УМБАЛ Александровска на картата

right green arrow Симптомен навигатор
man body fron view

to top of page
ZdravenPortal.bg не предлага медицински съвети, диагностика и лечение.
© 2017-2023 ZdravenPortal.bg. Всички права запазени.