top banner
Разпечатай

Йонистиб филмирани таблетки 50 mg x 28 бр

Yonistib film-coated tablets 50 mg x 28
снимка на Йонистиб филмирани таблетки 50 mg x 28 бр
Добави в моя бележник Бележник

С рецепта

Йонистиб е лекарство, което съдържа активна съставка бикалутамид. Йонистиб се използва за лечение на рак на простатата. Йонистиб не трябва да се използва за туморни образувания при жени и деца. Йонистиб е лекарствен продукт, който се отпуска по лекарско предписание.

Състав:
Всяка таблетка съдържа 50 мг бикуталамид. Помощни вещества: Лактоза монохидрат, Повидон К-25, Натриев нишестен гликолат тип А, Магнезиев стеарат; Обвивика: Opadry OY-S-9622, състоящ се от: Хипромелоза Е464, Титаниев диоксид Е171, Пропиленгликол. 

Показания: Лечение на напреднал рак на простатата в комбинация с лутеинизиращ хормон - освобождаващ хормон (LHRH) аналогична или хирургична кастрация. 

Дозировка и начин на приложение: Възрастни мъже, включително и в напреднала възраст: една филмирана таблетка (50 mg) дневно с или без храна. Таблетките трябва да се поглъщат цели с течност. Лечението с Bicalutamide трябва да започне най-малко 3 дни преди началото на лечение с LHRH аналог или едновременно с хирургична кастрация. Деца и юноши: Йонистиб 50 mg не е показан при деца и юноши; Бъбречно увреждане: Не е необходимо уточняване на дозировката за пациенти с бъбречно увреждане. Няма опит в използването на Bicalutamide при пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 30 ml/min); Чернодробно увреждане: Не е необходимо уточняване на дозировката за пациенти с умерено чернодробно увреждане. Лекарственият продукт може да кумулира при пациенти със средно до тежко чернодробно увреждане. 

Противопоказания: Йонистиб е противопоказан при жени, деца и юноши, при пациенти със свръхчувствителност към активното вещество или към някое от помощните вещества.; Едновременното прилагане на terfenadine, astemizole или cisapride c Йонистиб е противопоказано. 

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба: Началото на лечение трябва да се извършва под директно наблюдение от специалист и впоследствие пациентите трябва да бъдат редовно преглеждани. Bicalutamide трябва да се употребява внимателно при пациенти с умерено до тежко чернодробно увреждане. При употреба на Bicalutamide са били наблюдавани редки случаи на тежки чернодробни изменения. Лечението с Bicalutamide трябва да се прекъсне, ако промените са тежки. Трябва да се обсъди периодично изследване на чернодробната функция поради възможни чернодробни промени. Повечето промени се очаква да настъпят през първите 6 месеца от лечението с Bicalutamide. Няма опит с употребата на Bicalutamide при пациенти с тежко бъбречно увреждане (креатининов клирънс < 30 ml/min), затова при тези пациенти Bicalutamide трябва да се използва внимателно. Периодично проследяване на сърдечната функция е препоръчително при пациенти със сърдечно заболяване; проследяване на кръвната захар при пациенти на Bicalutamide и LHRH-антагонисти. 
Bicalutamide 50 mg съдържа лактоза. Пациенти с рядка наследствена галактозна непоносимост, дефицит на Lapp-лактаза или глюкозо-галактозна малабсорбция не трябва да приемат това лекарство. 

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие: Не са наблюдавани фармакологични или фармакокинетични взаимодействия между Bicalutamide и аналозите на LHRH. Изследвания in vitro са показали, че R-енантиомерът на Bicalutamide е инхибитор на CYP 3A4 с по-малък инхибиторен ефект върху активността на CYP 2C9, 2С19 и 2D6. Въпреки, че in vitro изследвания са показали възможност Bicalutamide да инхибира цитохром ЗА4, много клинични изследвания показват също, че степента на това инхибиране за повечето лекарства, метаболизирани от цитохром Р450, вероятно няма клинично значение. 
Въпреки това, за лекарствата с ограничен терапевтичен индекс, метаболизирани в черния дроб, инхибирането на CYP 3A4 от Bicalutamide би могло да е от значение. Затова едновременното прилагане на terfenadine, astemizole или cisapride c Bicalutamide 50 mg е противопоказано. Внимателно трябва да се прилага Bicalutamide със съединения като циклоспорин и калциеви антагонисти. Може да се наложи намаляване на дозировката на тези лекарства, ако има доказателство за засилени или нежелани лекарствени реакции. За циклоспорин се препоръчва плазмените концентрации и клиничното състояние да се се следят внимателно след началото или прекратяването на лечението с Bicalutamide. 
Трябва да се внимава при предписването на Bicalutamide на пациенти, приемащи други лекарства, които блокират окислителните процеси в черния дроб, например cimetidine и ketoconazole. Това може да доведе до повишаване на плазмените концентрации на Bicalutamide, което теоретично може да доведе до увеличаване на нежеланите реакции. 
Изследвания in vitro са показали, че Bicalutamide може да измести кумариновия антикоагулант warfarin от неговите протеинно свързани места. Ето защо се препоръчва да се следи внимателно протромбиновото време, когато започва лечение с Bicalutamide при пациенти, вече получаващи Кумаринови антикоагуланти. 

Бременност и кърмене: Йонистиб не се използва при жени. 

Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини: Няма изследвания за повлияване способността за шофиране и работа с машини. Обаче, трябва да се отбележи, че могат да възникнат отделни случаи на замаяност и сънливост. При засегнати пациенти трябва да се внимава. 

Опаковка: PVC/PVDC/A1 / блистери в картонена кутия. Една картонена опаковка съдържа 28 филмирани таблетки. 

Използва се при заболявания

Противопоказни заболявания

Заместители / Подобни

Вносител

  • РОМАСТРУ ТРЕЙДИНГ ЕООД

Производител

  • ROMASTRU TRADING

ATC класификация:

L02BB03 – БИКУТАЛАМИД
L02BB АНТИАНДРОГЕНИ
L02B ХОРМОНАЛНИ АНТАГОНИСТИ И СРОДНИ ВЕЩЕСТВА
L02 ЕНДОКРИННА ТЕРАПИЯ
L АНТИНЕОПЛАСТИЧНИ И ИМУНОМОДУЛИРАЩИ СРЕДСТВА

Фармакологична група

ПРОТИВОТУМОРНИ СРЕДСТВА

right green arrow Симптомен навигатор
man body fron view

to top of page
ZdravenPortal.bg не предлага медицински съвети, диагностика и лечение.
© 2017-2020 ZdravenPortal.bg. Всички права запазени.